• Goldie Sunshine

Poetry

אז אתמול עשיתי פמיסשן (femisession) עם בחורה מקסימה ממש ומרתקת להפליא.

אחרי ששוחחנו היום בהקשר לשלומה וכמה היא חשה בטוב היא שיתפה אותי בפואטיקה הנפלאה הזו...

תודה רבה לך על האמון שנתת בי ועל היצירה הנפלאה הזו שכתבת עקב החוויה אמש :)


62 views