top of page
  • Writer's pictureGoldie Sunshine

מייחל למגע ידה / א

Updated: Jun 17, 2022

את הפואטיקה הזו כתב לי אחד הנשלטים היקרים שלי. תודה לך א' על המחווה הנהדרת הזו 💝 "איך תדע שהיא הוד קדושתה

בצעדיה היא מחישה

היא לא אדישה

ולי יפה מאד היא ממחישה

זוחל ללא בושה

משתוקק שתוריד מלבושה

ומרגיש את התחושה

והיא אומרת בלחישה

וליבי מסיר נקישה מה אבקש לפני גדולתה

ואני סוגד לרגלה

מייחל למגע ידה

אתחנן ואקדש את מבטה

האם תדע ?

שרק צביטה קטנה

ואני שלה !

איה היא אהובה"

Σχόλια


bottom of page