• Goldie Sunshine

התמסרות (תיאור סשן ניל)

קיבלתי הודעה זו מנשלט קבוע שלי ששיתף איתי את חווית הסשן האחרונה שהיתה לנו יחד...

בהסכמתו החלטתי לפרסם. מקווה שגם אתם תאהבו גם 😊היי 👸 יקרה!

מקווה ששלומך טוב😊

הסשן האחרון יושב עוד חזק בראש, הצעת לשתף בתחושות - תובנות, עדיף מאוחר מאשר...

ואם זה בסדר שאני משתף.

אז ככה..