top of page
  • Writer's pictureGoldie Sunshine

אמנת הכלבים / לאקי

Updated: Jul 4, 2023


חייו של כלבלב של מלכתו גולדי סאנשיין:

1. בראש ובראשונה, על הכלבלב לעבור אילוף כלבים. הרדקור. ממש ככה. לפקודות מדויקות, מחשש מהמלכה גולדי סאנשיין ויראת כבוד מטורפת. האילוף כמובן צריך להיות השלב הראשון בתהליך, שכן הוא קובע כיצד יתייחס הכלבלב למלכה שלו. שיבין שהוא נחות משמעותית ממנה ושאסור לו אפילו להביט בה בלי אישור שלה.

2. חלק מהחינוך, הינו "זמן פינה" כאקט של עונש במידה ולא ביצע את המוטל עליו במדוייק, כפי שמלכתו גולדי סאנשיין דרשה.

3. השלב הבא, הינו חינוך עבד. לשרת את מלכתו גולדי סאנשיין בלי לשאול שאלות ומתי ואיך שיתחשק לה, מבלי שיצפה לתמורה כלל וכלל.

4. ניתן לשלב חוסר אונים כך שהכלבלב לא יוכל לבצע אפילו דברים בסיסיים.

5. בהנחה והמלכה גולדי סאנשיין מרוצה מאוד מהתהליך, זה הזמן לשקול להעניק לכלבלב - קולר אישי. כזה שהוא ישים אותו כשיהיה לידה ויהווה חלק סימבולי מטורף של בעלות של המלכה גולדי סאנשיין עליו. הכלבלב יחזיק אותו ברשותו ותמיד יהיה דרוך לענוד אותו כשהמלכה גולדי סאנשיין דורשת, גם אם היא לא בסביבה.

6. בהנחה ועד כה התהליך עבר כמו שהמלכה גולדי סאנשיין רצתה, ניתן לשלב כחלק מהאילוף היותר מתקדם משחקי אוכל. הכלבלב יאכל כמו שכלב אוכל ולעולם לא יאכל משולחן או ישתה מכוס כשהוא ליד מלכתו. הדבר יתאפשר לו אך ורק כשהוא בזמנו לבדו ולא לידה.

7. הכלבלב ילמד את שפת הכלבים, ולא יוכל לדבר בשפת אדם ליד מלכתו גולדי סאנשיין -

כן = האוו האוו

לא = האווווווווו

תודה = האו

8. הכלבלב לא יזכה ליחס מועדף כלל וכלל, ומלכתו גולדי סאנשיין תוכל להיעזר בו כחפץ או כרהיט לשימושה הפרטי ככל העולה על רוחה, מבלי שהוא יפצה פה.

9. בהנחה והמלכה גולדי סאנשיין תרגיש צורך בכל זאת להתייחס לכלבלב, היא תתייחס אליו כשם שמתייחסים לכלב: משחקי כדור, ליטוף, ליקוק כף הרגל או כף ידה.

10. הכלבלב ילמד את מצבי הכלב השונים בהתאם לגחמת מלכתו גולדי סאנשיין ויסור למרותה ולפקודתה על פי הנחיותיה: 'ארצה!', 'שב!', 'תן יד', 'קשקש בזנב' ועוד.

11. הדיסטנס שיתפתח עם התהליך יהיה ענק ככה שבסופו הכלבלב לא יזכור שהוא היה אנושי בכלל, כשהוא ליד מלכתו גולדי סאנשיין!!!


Comments


bottom of page